U námi dodávaných koloběžek a skútrů jsou kvalitní, lithiové a olověné baterie, na které poskytujeme zákonnou záruku v délce 24 měsíců stejně jako na jakékoli jiné spotřební zboží. U baterií je však často zaměňována záruka za životnost výrobku , ta se řídí v tomto případě počtem nabíjecích cyklů. Pokles kapacity baterie nemůže být předmětem reklamace, jedná se o standardní vlastnost baterie , která souvisí s počtem nabíjecích cyklů

Záruka vs. životnost

Záruka se vztahuje na baterii, použitý materiál a její provedení . Vadou materiálu se považuje např. vytečení baterie při běžném používání koloběžky nebo skútru. Záruka se ale nevztahuje na případy, kdy se baterie poškodí vlastním a nevhodným jednáním uživatele (např. ponecháním stroje v rozpáleném autě a následném poškození baterie v důsledku takového jednání).

péče o baterii

Jak již bylo řečeno výše, záruka se nevztahuje na snížení kapacity baterie , protože se jedná o přirozený proces baterie  při určitém počtu nabíjecích cyklů.

Jak prodloužit životnost baterie

Jak si lze tedy užít co nejvíc zábavy na skútru nebo koloběžce na jedno nabití? Předně se přesně řiďte pokyny v přiloženém návodu.

 • Před prvním použitím zkontrolujte baterii a stav jejího nabití, v případě jízdy s nedostatečně nabitou baterií hrozí zkrácení její životnosti.
 • Nevybíjejte baterii do úplného vybití, značně tím zkrátíte její životnost.
 • Dodržujte optimální teplotu pro dobíjení v rozmezí 10-40°C.
 • Před samotným nabíjením zkontrolujte, zda je port čistý a suchý.
 • Nejprve připojte nabíječku do zásuvky a následně připojte druhý konec do stroje.
 • V případě plného nabití baterie, kterou signalizuje kontrolka nabití, okamžitě odpojte nabíjecí kabel. Při ponechání přístroje na nabíječce déle než je potřeba může dojít ke zkrácení životnosti baterie.
 • Nenechávejte stroj připojený na nabíječce přes noc, k plnému nabití baterie stačí cca 6 hodin.
 • Nenabíjejte stroj v případě, že nesvítí ikonka s obrázkem baterie oranžově, může dojít ke zkrácení životnosti baterie.
 • Před uskladněním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému stavu jejího vybití během nečinnosti stroje. Dodržujte maximální dobu uskladnění bez opětovného nabití 1-2 týdny, při dlouhodobém uskladnění pravidelně dobíjejte baterii.
 • Nenabíjejte baterii v prostoru s teplotou menší než 10°C, přeneste zařízení do prostředí s optimální teplotou a následně dobijte baterii.
 • Stroj skladujte pouze v suchém a teplém prostředí, v opačném případě může dojít k jejímu poškození nebo zkrácení životnosti baterie.
 • Nepoužívejte stroj v zimním období při teplotách pod 3°C, kromě značného zkrácení kapacity baterie může dojít k úrazu.